Заповед на министъра на отбраната № OX-569/06.07.2018, относно обявяване на вакантни длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба – 12.07.2018 г.