Заповед на министъра на отбраната №388/08.05.2018, относно обявяване на вакантни длъжности в Съвместното командване на силите.