Заповед на министъра на отбраната №391/08.05.2018, относно обявяване на вакантни длъжности за военни оркестранти за приемане на военна служба.