Езици

Заповед на началника на Централно военно окръжие № РД-309/23.05.2018 г. - обявяване на правила за работа на Съвета за социално сътрудничество