Езици

Заповед на началника на ЦВО № РД-447/23.10.2017 г.- Организиране на дейностите и мероприятията в Централно военно окръжие, подчинените военни окръжия и отдели „Столичен” и „София-област” по привличане на кандидати за военна служба в НВУ„Васил Левски”