Езици

Заповед № ОХ-16/08.01.2019 г. на министъра на отбраната, относно обявяване на заявения брой места за прием във висшите военни училища и на стипендианти за нуждите на Министерството на отбраната, за учебната 2019/2020 година, публикувана на 11.01.2019 г.