Езици

Заповед № ОХ-909/09.11.2018 г. на министъра на отбраната, относно обявяване на вакантни длъжности във ВВС за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, публикувана на 16.11.2018 г.