Езици

Заповед № ОХ-918/13.11.2018 г. на министъра на отбраната, относно обявяване на вакантна длъжност „асистент“ в НВУ за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба)