Езици

Заповед № ОХ-938/21.11.2018 г. на министъра на отбраната, относно обявяване на вакантна длъжност в служба „Военна полиция” за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), публикувана на 27.11.2018 г.