Езици

Заповед № ОХ-951/23.11.2018 г. на министъра на отбраната, относно обявяване на вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), публикувана на 27.11.2018 г.