Езици

Заповед № ОХ-972/03.12.2018 г. на министъра на отбраната, относно обявяване на свободна длъжност "Главен асистент“ в НВУ „Васил Левски“ за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).