Филм за традициите, историята и съвремието на органите по водене на военния отчет

На 28.09.2013г. от 9:00ч. по БНТ-свят и от 19:30ч. по ВТК се излъчи филма "Централно военно окръжие - традиция и съвременност" - документален очерк за историята на създаването на териториалните органи за водене на военен отчет и съвременното развитие на Централно военно окръжие и военните окръжия в страната.

Задължения по военния отчет

Закон за резерва на въоръжените сили на Република България

Чл. 85. Резервистът е длъжен:

Административнонаказателни разпоредби

Закон за резерва на въоръжените сили на Република България

Явете се във Военното окръжие по постоянен адрес за вписване на военен отчет!

      Освободените от военна служба и служителите с прекратени служебни или трудови правоотношения от структурите по чл. 50, ал. 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, ненавършили пределна възраст за водене на военен отчет, са длъжни в 14-дневен срок от датата на отчисляването им да се явят в органите по военния отчет по постоянен адрес за вписване на военен отчет.

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS