Филм за традициите, историята и съвремието на органите по водене на военния отчет

На 28.09.2013г. от 9:00ч. по БНТ-свят и от 19:30ч. по ВТК се излъчи филма "Централно военно окръжие - традиция и съвременност" - документален очерк за историята на създаването на териториалните органи за водене на военен отчет и съвременното развитие на Централно военно окръжие и военните окръжия в страната.

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS