Езици

Командирски сбор на началника на Централно военно окръжие – публикувано на 10.03.2023 г.

От 06.03.2023 г. до 08.03.2023 г., в Националният военен учебен комплекс „Чаралица“ се проведе командирски сбор на началника на Централно военно окръжие на тема: „Предизвикателствата на текущата среда за сигурност и процесите в НАТО към готовността и развитието на способности на въоръжените сили”.

В мероприятието взеха участие началниците на отделения/сектори от Централно военно окръжие и началници на военни окръжия I и II степен.

Гости на командирския сбор бяха:

  • полковник Иво Иванов - заместник-директор на дирекция „Стратегическо планиране” – ЩО;
  • полковник Антони Запрянов и подполковник Милен Добрев - дирекция „Операции и подготовка“ – ЩО.

Участниците дискутираха въпроси, свързани с предизвикателствата пред Централно военно окръжие и военните окръжия, свързани с текущата среда за сигурност и процесите в НАТО към готовността и развитието на способности на въоръжените сили. Разискваха се проблемни въпроси по комплектоването с военнослужещи, цивилни служители и доброволни резервисти в ЦВО и военните окръжия. Обсъдиха се и актуални въпроси, свързани с логистичното и финансовото осигуряване, криптографската сигурност на класифицираната информация в Централно военно окръжие и военните окръжия.