Езици

Обявена e 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина – публикувана на 28.07.2022г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-880/15.07.2022 г., e обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите - 30.09.2022 г. Информация за вакантната длъжност можете да видите ТУК