Езици

Обявена е една длъжност за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната или в чужбина, в НВУ "В. Левски" – публикувано на 06.02.2023 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № РД-02-125/17.01.2023 г. на началника на НВУ "В. Левски" е разкрита процедура по обявяване на една длъжност за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната или в чужбина, в НВУ "В. Левски". Срок за подаване на документите – 17.02.2023 г. Информация за вакантната длъжност може да видите ТУК