Езици

Обявена e вакантна длъжност за офицер в Командване на Военновъздушните сили, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и чужбина – публикувано на 26.09.2022 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед на министъра на отбраната № ОХ-838/05.09.2022 г. е разкрита процедура по обявяване на една вакантна длъжност за офицер в Командване на Военновъздушните сили, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и чужбина. Срок за подаване на документите - 21.10.2022 г. Информация за вакантната длъжност може да видите ТУК