Езици

Обявени са 150 (сто и петдесет) длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани – публикувано на 14.06.2022 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-571/14.06.2022г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за приемане на български граждани за срочна служба в доброволния резерв. Срок за подаване на документите - 06.07.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК