Езици

Обявени са 2 длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, във Военно-географска служба – публикувано на 18.01.2023 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-1160/14.12.2022 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура по обявяване на 2 длъжности за офицери за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, във Военно-географска служба. Срок за подаване на документите – 13.03.2023 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК