Езици

Обявени са 3 матроски длъжности във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина – публикувано на 02.09.2022 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ЛС-131/30.08.2022 г. на началника на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“ е разкрита процедура за обявяване на 3 матроски длъжности във ВВМУ „Н.Й. Вапцаров“, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 14.10.2022 г. Информация за вакантните длъжности може да видите ТУК