Езици

Обявени са 95 длъжности във ВМС за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина – публикувано на 08.02.2023 г.

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № РД-01-34/25.01.2023 г. на командира на Военноморските сили е разкрита процедура за обявяване на 95 матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на ВМС, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите – 01.03.2023 г. Информация за вакантните длъжности може да видите ТУК