Езици

Подготвихме 30 кандидати за служба в доброволния резерв - вестник Българска армия