Предлагаме Ви Информационен бюлетин на Централно военно окръжие, брой 08/2022 г. и брой 09/2022 г. - публикуван на 18.10.2022 г.