Езици

Социални профили - Започна срочната служба в доброволния резерв, Военен телевизионен канал.