Езици

Със заповед на министъра на отбраната на Република България, считано от 03.04.2023 г., полковник Павлин Георгиев Велков е назначен на длъжност „Началник на Централно военно окръжие“.

Считано от 03.04.2023 г., със заповед на министъра на отбраната № КВ-161/23.03.2023 г., полковник Павлин Георгиев Велков беше освободен от заеманата длъжност „Началник на Военно окръжие I степен – София“ и назначен на длъжност „Началник на Централно военно окръжие“. Подписването на Акта за сдаването и приемането на длъжността се извърши пред комисия, назначена с министерска заповед № Р-96/29.03.2023 г., с председател г-жа Теодора Генчовска – заместник-министър на отбраната и членове, в състав:

1. Полковник Антони Вълков Запрянов – началник на отдел „Бойна готовност и мобилизационно развръщане” на дирекция „Операции и подготовка” – ЩО; 2. Цивилен служител Митко Иванов Димитров – главен експерт в отдел „Информационна сигурност и киберзащита“ в дирекция „Сигурност на информацията“ – МО.; 3. Подполковник Ангел Йорданов Костов – главен експерт в отдел „Окомплектоване с личен състав“ на дирекция „Управление на човешките ресурси в отбраната” – МО; 4. Подполковник Найден Мирчев Недялков – главен експерт в отдел „Логистично планиране и анализи“ на дирекция „Логистика” – ЩО; 5. Цивилен служител Ася Иванова Бъчварова – старши експерт в отдел „Бюджет” на дирекция „Планиране, програмиране и бюджет” – МО; 6. Цивилен служител Александра Иванова Маркова – главен експерт отдел „Нормативно осигуряване на отбраната и на военната служба" на дирекция „Правно-нормативна дейност в отбраната” – МО; 7. Цивилен служител Ростислав Василев Карамфилов – началник на отдел „Електронни разплащания (СЕБРА) и администриране на приходите“ в дирекция „Финанси“ – МО.

.