Новина в рубрика "Новини"

Новини, които излизат в рубрика новини...

Конкурс за вакантни длъжности в Националната гвардейска част, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, публикувано на 07.06.2019 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-474/20.05.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 9 (девет) вакантни длъжности за военни оркестранти в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина. Списък на вакантните длъжности можете да видите ТУК

Конкурс за войнишки длъжности в Централния артилерийски технически изпитателен полигон, публикувано на 05.06.2019 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-499/29.05.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 2 (две) вакантни войнишки длъжности в Централния артилерийски технически изпитателен полигон за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина. Списък на вакантните длъжности можете да видите ТУК

Конкурс за войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина, публикувана на 07.05.2019 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-355/12.04.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 156 (сто петдесет и шест) вакантни войнишки длъжности във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната и в чужбина. Списък на вакантните длъжности може да видите ТУК

Конкурс във ВМС за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, публикувано на 23.04.2019 г. Фиксиран

Централно военно окръжие, Ви информира, относно провеждане на конкурс във ВМС за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Списък на вакантните длъжности може да видите ТУК

Страници

Subscribe to RSS - Новина в рубрика "Новини"