Езици

Кандидати

Подборът на кандидатите за резерва и кандидатите за начална военна подготовка са новите предизвикателства пред Централно военно окръжие, резултат от влезлия в сила Закон за резерва на въоръжените сили.

Централното военно окръжие и подчинените военни окръжия в страната подпомагат социалната адаптация и професионално ориентиране на военнослужещите, освободени от военна служба.

Една от основните задачи е и активното ни участие в организирането и провеждането на квалификационните курсове и постоянното съдействие на освободените военнослужещите за тяхната реализация в гражданското общество и на пазара на труда.

Активно е и участието ни в кандидат-курсантската кампания на Националния военен университет и Висшето военноморско училище.