Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс, през 2021 г. - публикувана на 14.01.2021 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-1013/10.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за Военноморските сили и Военновъздушните сили, за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс. Срок за подаване на документите до 29.10.2021 г. Списък на длъжностите може да видите ТУК

 

Обявени места за прием на курсанти и военнослужещи във висшите военни училища за учебната 2021/2022 г., публикувано на 08.01.2021 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-7/05.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени места за прием на граждански лица във висшите военни училища за обучение, като курсанти в редовна форма на обучение. Информация за местата по специализации може да намерите на сайта на Министерството на отбраната.

 

 

Обявени допълнителни вакантни длъжности във СКСО за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина - публикувано на 06.01.2021 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-1064/23.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 27 (двадесет и седем) вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина лица. Срок за подаване на документите до 20.01.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да намерите: ТУК

 

 

 

 

Обявени две вакантни длъжности за сержанти в СКСО за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) - публикувано на 09.12.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-992/03.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 2 (две) вакантни длъжности за сержанти в Съвместното командване на специалните операции, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ. Срок за подаване на документите до 06.01.2021 г.

Обявени вакантни длъжности във ВВС за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), публикувано на 08.12.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-945/18.11.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 2 (две) вакантни длъжности във Военновъздушните сили, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ. Срок за подаване на документите - 30.12.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите на сайта на Министерството на отбраната

 

 

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS