Обявени 195 ( сто деветдесет и пет ) вакантни длъжности за военнослужещи във военни формирования на Сухопътни войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 17.03.2021 г Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-188/10.03.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 195 ( сто деветдесет и пет)вакантни длъжности за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътни войски.Срок за подаване на документите - 23.04.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

Обявена една вакантна длъжност за старши матрос във ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров" за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) - публикувано на 16.03.2021 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед номер ОХ-194/10.03.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена една вакантна длъжност за старши матрос във ВВМУ" Никола Йонков Вапцаров", която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).
Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ. Срок за подаване на документите 05.04.2021 г. Информация за вакантната длъжност можете да видите ТУК

 

Обявена една вакантна длъжност за офицер във военно формирование 26260-Сливен, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) - публикувано на 18.02.2021 г. - Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед номер ОХ-121/15.02.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена една вакантна длъжност за офицер във военно формирование 26260-Сливен, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ.Срок за подаване на документите 17.03.2021 г. ТУК

 

Обявена една вакантна длъжност за офицер във ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров" за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) - публикувано на 16.02.2021 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед номер ОХ-95/09.02.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена една вакантна длъжност за офицер във ВВМУ" Никола Йонков Вапцаров", която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ.Срок за подаване на документите 16.03.2021 г. ТУК

Конкурс за вакантни длъжности в НВУ "Васил Левски" за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 05.02.2021 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-72/28.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 5 (пет) вакантни длъжности в Национален военен университет „Васил Левски” - гр. Велико Търново на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 01.04.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS