Езици

Кандидати за обучение във висшите военни училища

Със заповед № ОХ-7/05.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени места за прием на граждански лица във висшите военни училища за обучение, като курсанти в редовна форма на обучение. Информация за местата по специализации може да намерите на сайта на Министерството на отбраната.

Със заповед № ОС-354/30.10.2020 г. на началника на ВВМУ "Никола Вапцаров" са определени реда и условията за провеждане на конкурсни изпити за приемане на курсанти в редовна форма на обучение за учебната 2021/2022 г. Обявен е прием на курсанти по следните специализации: "Корабоводене за ВМС", "Военноморски комуникационни и радиотехнически системи", "Корабни машини и механизми за ВМС", "Кибероперации", "Мехатроника", "Военноморска логистика" и "Медицинско осигуряване на въоръжените сили". За повече информация следете САЙТА НА ВВМУ.

Банкови сметки на висшите военни училища

Какви са условията за кандидатстване във Висшите военни училища?

Необходими документи за кандидатстване във Висшите военни училища.