Езици

Тук може да намерите свободните работни места за военнослужещи в Министерство на отбраната и Българската армия !

Със заповед № 3РД - 530/14.06.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 20 /двадесет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции.Срок за подаване на документите - 08.07.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № 3РД - 409/03.06.2022 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 25 (двадесет и пет) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите. Срок за подаване на документите - 08.07.2022 г. Информация за вакантните длъжности може да видите ТУК

Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-713/27.05.2022 г., са обявени 2 (две) вакантни длъжности за войници във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 30.06.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-547/08.04.2022 г., са обявени 13 (тринадесет) вакантни длъжности за войници във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 17.06.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № РД-02-388/21.03.2022 г. на началника на Националния военен университет, са обявени 2 (две) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 29.04.2022 г. Информация за вакантните длъжности може да видитe ТУК

Със заповед № ОХ-175/18.02.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане на оркестранти в Представителния и военните духови оркестри на Сухопътни войски, Представителния духов оркестър на Военноморските сили, Гвардейския представителен духов оркестър и Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документи за длъжности в оркестрите на СВ, ВМС и СКСО - 23.03.2022 г. Срок за подаване на документи за длъжности в Гвардейския представителен духов оркестър – 10.08.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед на командира на Военновъздушните сили № РД-142/24.02.2022 г., са обявени 168 (сто и шестдесет и осем) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 29.04.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № РД-118/24.02.2022 г. на командира на Националната гвардейска част е разкрита процедура за обявяване на 50 (петдесет) вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина.Срок за подаване на документите - 21.04.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видитe ТУК

Със заповед на командира на Военноморските сили № РД-01-58/21.02.2022 г. са обявени 177 (сто седемдесет и седем) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили. Срок за подаване на документи до 31.03.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видитe ТУК

Със заповед № ЗРД-198/18.02.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции са обявени 66 (шестдесет и шест) длъжности за войници за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина във военни формирования от състава на Съвместното командване на специалните операции. Срок за подаване на документи за длъжности в гарнизон Пловдив - 18.03.2022 г. Срок за подаване на документи за длъжности в гарнизон София - 28.03.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видитe ТУК

Със заповед № ЗРД-179/17.02.2022 г. на командира на Съвместното командване на силите са обявени 30 (тридесет) длъжности за войници за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите. Срок за подаване на документи - 25.03.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видитe ТУК

Със заповед № З-РД-143/15.02.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 32 (тридесет и две) вакантни длъжности за лекари, медицински сестри и лаборанти във Военномедицинска академия и нейните филиали в страната, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.Срок за подаване на документи - 31.03.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видитe ТУК

Със заповед № З-РД-160/10.02.2022 г. и обява № 3СВ-1004/15.02.2022 г. на командира на Сухопътните войски са обявени 200 (двеста)войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования от състава на Сухопътните войски. Срок за подаване на документи - 22.03.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видитe ТУК

Сайт на Министерство на отбраната - вакантни длъжности Обяви и конкурси