Езици

Тук може да намерите свободните работни места за военнослужещи в Министерство на отбраната и Българската армия !

Със заповед № ОХ-1064/23.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 27 (двадесет и седем) вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина лица. Срок за подаване на документите до 20.01.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да намерите: ТУК

Със заповед № ОХ-949/19.11.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 16 (шестнадесет) вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 20.01.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видитеТУК

Със заповед № ОХ-904/03.11.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 30 (тридесет) вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 08.01.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-874/21.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 1 (една) вакантна длъжност в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.Срок за подаване на документите - 12.11.2020 г. Информация за вакантната длъжност можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-870/21.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 18 (осемнадесет) вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите - 27.11.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-814/06.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 2 (две) вакантни длъжности във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите - 13.11.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-789/30.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 160 (сто и шестдесет) вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 03.11.2020 г. Информация за вакантните длъжности може да видите  ТУК

Със заповед № ОХ-780/29.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 1 (една) вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 23.10.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите  ТУК

Със заповед № ОХ-705/02.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 216 (двеста и шестнадесет) вакантни длъжности във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 30.10.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-718/03.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 2 (две) вакантни длъжности за офицери в Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите - 16.10.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-550/16.07.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 32 (тридесет и две) вакантни длъжности за военни оркестранти, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 23.10.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-669/19.08.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 167 (сто шестдесет и седем) вакантни длъжности в Съвместното командване на силите, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 16.10.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-632/11.08.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 2 (две) вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите - 02.10.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-620/06.08.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 28870 – София от състава на Стационарната комуникационна и информационна система, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба). Срок за подаване на документите - 10.09.2020 г. За повече информация кликнете ТУК

Със заповед № ОХ-558/21.07.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 8 (осем) вакантни длъжности в Националния военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 18.09.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-411/01.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 190 (сто и деветдесет) вакантни длъжности в Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 04.09.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-491/29.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 65 (шестдесет и пет) вакантни длъжности в Националната гвардейска част, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите - 08.09.2020 г. Информация за вакантните длъжности може да видите ТУК

Със заповед № ОХ-470/19.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 1 (една) вакантна длъжност във военно формирование 22980-София, определена за военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите - 10.07.2020 г. Информация за вакантната длъжност можете да видите ТУК