Езици

Тук може да намерите свободните работни места за военнослужещи в Министерство на отбраната и Българската армия !

Със заповед № ОХ-1030/15.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантна длъжност във военно формирование 44510-София за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и чужбина. Срок за подаване на документите - 21.01.2022 г. Информация за вакантната длъжност можете да видите: ТУК

Със заповед № ОХ-992/01.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 2 (две) вакантни длъжности за войници във военно формирование 22970 - София, подчинено на Командване за логистична поддръжка. Срок за подаване на документите - 12.11.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-949/21.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42(четиридесет и две) вакантни длъжности за войници в Съвместното командване на силите, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 10.12.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-897/06.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена вакантна длъжност за "Психолог" във военно формирование 54300 - София, която следва да се заеме от лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 12.11.2021 г. Информация за вакантната длъжност можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-951/21.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42(четиридесет и две) вакантни длъжности за войници в Съвместното командване на силите, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 26.11.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-857/27.09.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 (сто и петдесет) вакантни длъжности за срочна служба в доброволния резерв в Националния военен университет „В.Левски” – град В. Търново. Срок за подаване на документите - 22.10.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУКС условията и реда за приемане и преминаване на срочна служба в доброволния резер може да се запознаете ТУК 

Със заповед № ОХ-632/23.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 24 (двадесет и четири) вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 07.10.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед номер ОХ-686/10.08.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 3(три) вакантни длъжности във военни формирования 24900 – София и 34630 - Божурище, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ. Срок за подаване на документите 13.09.2021 г. Информация относно длъжността можете да видите ТУК

Със заповед номер ОХ-647/28.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 28880 – Белене, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ. Срок за подаване на документите 31.08.2021 г. Информация относно длъжността можете да видите ТУК

Със заповед номер ОХ-591/05.07.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 24430 - Троян, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ. Срок за подаване на документите 20.07.2021 г. Информация относно длъжността можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-574/29.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 155 (сто петдесет и пет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Сухопътни войски, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 18.08.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-566/28.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 10 (десет) вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на специалните операции, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 09.07.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видитеТУК

Със заповед номер ОХ-544/22.06.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени две вакантни длъжности 1 (една) вакантна длъжност за офицер и 1 (една) вакантна длъжност за сержант във военно формирование 24620 – Свобода, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ.Срок за подаване на документите 28.07.2021 г. Информация относно длъжността можете да видите ТУК

Със заповед номер ОХ-495/09.06.2021г. на министъра на отбраната на Република България е обявена една вакантна длъжност в Сухопътни войски,в.ф 26260- Сливен, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ. Срок за подаване на документите 09.07.2021г. Срок за изпращане на документите до командира на в.ф 22220 - Сливен до 16.07.2021г. Информация относно длъжността можете да видите ТУК

Със заповед номер ОХ-299/12.04.2021г. на министъра на отбраната на Република България е обявена една вакантна длъжност във Военномедицинска академия, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ.Срок за подаване на документите 23.06.2021г. Срок за изпращане на документите до началника на Военномедицинска академия 30.06.2021г. Информация относно длъжността можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-350/23.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 20 ( двадесет )вакантни длъжности за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования от състава на Военноморските сили. Срок за подаване на документите - 16.06.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-280/01.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 40 ( четиридесет )вакантни длъжности за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военно формирование 28860-Горна Малина от състава на Съвместното командване на силите. Срок за подаване на документите - 02.07.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-188/10.03.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 195 ( сто деветдесет и пет)вакантни длъжности за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътни войски.Срок за подаване на документите - 23.04.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед номер ОХ-194/10.03.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена една вакантна длъжност за старши матрос във ВВМУ" Никола Йонков Вапцаров", която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).
Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ. Срок за подаване на документите 05.04.2021 г. Информация за вакантната длъжност можете да видите ТУК

Със заповед номер ОХ-121/15.02.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена една вакантна длъжност за офицер във военно формирование 26260-Сливен, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ.Срок за подаване на документите 17.03.2021 г. ТУК

Със заповед номер ОХ-95/09.02.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена една вакантна длъжност за офицер във ВВМУ" Никола Йонков Вапцаров", която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ.Срок за подаване на документите 16.03.2021 г. ТУК

Със заповед № ОХ-72/28.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 5 (пет) вакантни длъжности в Национален военен университет „Васил Левски” - гр. Велико Търново, на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 01.04.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-48/21.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности във Военномедицинска академия на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.Срок за подаване на документите - 26.02.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-22/13.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 1 (една) вакантна длъжност в Гвардейския представителен духов оркестър на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 11.02.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите:  ТУК

Със заповед № ОХ-23/13.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 60 (шестдесет) вакантни длъжности в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 08.03.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-1064/23.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 27 (двадесет и седем) вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и чужбина лица. Срок за подаване на документите до 20.01.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да намерите: ТУК

Със заповед № ОХ-949/19.11.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 16 (шестнадесет) вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 20.01.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите: ТУК

Със заповед № ОХ-904/03.11.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 30 (тридесет) вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 08.01.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите: ТУК

Сайт на Министерство на отбраната - вакантни длъжности Обяви и конкурси