Езици

Тук може да намерите свободните работни места за военнослужещи в Министерство на отбраната и Българската армия !

Със заповед № ОХ-620/06.08.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 28870 – София от състава на Стационарната комуникационна и информационна система, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба). Срок за подаване на документите - 10.09.2020 г. За повече информация кликнете ТУК

Със заповед № ОХ-558/21.07.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 8 (осем) вакантни длъжности в Националния военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 18.09.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-411/01.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 190 (сто и деветдесет) вакантни длъжности в Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 04.09.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-491/29.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 65 (шестдесет и пет) вакантни длъжности в Националната гвардейска част, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите - 08.09.2020 г. Информация за вакантните длъжности може да видите ТУК

Със заповед № ОХ-470/19.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 1 (една) вакантна длъжност във военно формирование 22980-София, определена за военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите - 10.07.2020 г. Информация за вакантната длъжност можете да видите ТУК

Вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документи - 29.05.2020 г. Списък за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документи - 26.06.2020 г. Списък за вакантните длъжности можете да видите ТУК