Езици

Тук може да намерите свободните работни места за военнослужещи в Министерство на отбраната и Българската армия !

Служба „Военна полиция“ обявява конкурс за длъжността „старши специалист“. Допълнителна информация можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-310/19.04.2023 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура за обявяване на 8 вакантни длъжности за лекари, медицински сестри и лаборанти за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документи – 19.05.2023 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № РД- 364/22.03.2023 г. на командира на Командване за логистична поддръжка е разкрита процедура за обявяване на 4 вакантни длъжности за войници в КЛП за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина. Срок за подаване на документи – 21.04.2023 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № РД-147/13.03.2023 г. на командира на Националната гвардейска част е разкрита процедура за обявяване на 50 вакантни длъжности за войници в НГЧ за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина. Срок за подаване на документи – 06.06.2023 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-194/07.03.2023 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 250 длъжности за приемане на български граждани на срочна служба в доброволния резерв. Срок за подаване на документи – 28.04.2023 г. Информация за обявените длъжности можетеда видите ТУК

Със заповед № РД-127/22.02.2023 г. на командира на Военновъздушните сили е разкрита процедура за обявяване на 88 вакантни длъжности за войници във военни формирования от състава на ВВС за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина. Срок за подаване на документи – 07.04.2023 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ЗРД-189/10.02.2023 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за обявяване на 14 войнишки длъжности, във военни формирования от състава на СКС за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина. Срок за подаване на документи – 24.03.2023 г. Информация за вакантните длъжности може да видите ТУК

Със заповед № РД-01-34/25.01.2023 г. на командира на Военноморските сили е разкрита процедура за обявяване на 95 матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от състава на ВМС, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите – 01.03.2023 г. Информация за вакантните длъжности може да видите ТУК

Със заповед № РД-02-125/17.01.2023 г. на началника на НВУ "В. Левски" е разкрита процедура по обявяване на една длъжност за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната или в чужбина, в НВУ "В. Левски". Срок за подаване на документите – 17.02.2023 г. Информация за вакантната длъжност може да видите ТУК

Със заповед № ОХ-1182/20.12.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за провеждане на конкурс с кандидати за приемане на 6 оркестранти в представителните духови оркестри на Военновъздушните сили, на Военноморските сили и на Националната гвардейска част, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите – 13.02.2023 г. Информация за вакантните длъжности може да видите ТУК

Със заповед № ОХ-1160/14.12.2022 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура по обявяване на 2 длъжности за офицери за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, във Военно-географска служба. Срок за подаване на документите – 13.03.2023 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № 3РД - 1192/23.12.2022 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура по обявяване на 9 длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина, във Военномедицинска академия. Срок за подаване на документите – 10.02.2023 г. Информация за вакантните длъжности можетe да видите ТУК

Със заповед № 3РД - 993/12.12.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 30 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от състава на Съвместното командване на специалните операции. Срок за подаване на документите – 10.02.2023 г. Информация за вакантните длъжности може да видите ТУК

Със заповед № 1494/12.12.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка е разкрита процедура по обявяване на 260 длъжности за войници, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите – 27.01.2023 г. Информация за вакантните длъжности може да видите ТУК

Със заповед № РД-1492/09.12.2022 г. на командира на Командване за логистична поддръжка е разкрита процедура по обявяване на 20 длъжности за войници, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите – 27.01.2023 г. Информация за вакантните длъжности може да видите ТУК

Със заповед № 3РД-1591/30.11.2022 г. на командира на Сухопътните войски, са обявени 225 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, във военни формирования от Сухопътните войски. Срок за подаване на документите – 20.01.2023 г. Информация за вакантните длъжности може да видите ТУК

Сайт на Министерство на отбраната - вакантни длъжности Обяви и конкурси