Езици

Тук може да намерите свободните работни места за военнослужещи в Министерство на отбраната и Българската армия !

Разкрита е процедура по обявяване на 1 офицерска длъжност за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина, във военно формирование 56030 – София. Срок за подаване на документи – 14.06.2024 г. Информация за вакантната длъжност можете да видите ТУК

Разкрита е процедура по обявяване на 5 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, в Националния военен университет „Васил Левски“. Срок за подаване на документи – 23.05.2024 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Централно военно окръжие Ви информира, че е разкрита процедура по обявяване на 2 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, във военно формирование 24430 – Троян. Срок за подаване на документи – 08.05.2024 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Разкрита е процедура по обявяване на 101 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, в Националната гвардейска част. Срок за подаване на документи – 09.05.2024 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № РД-01-168/14.03.2024 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана е разкрита процедура по обявяване на 19 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, във военни формирования от състава на Командване КИПКО. Срок за подаване на документи – 07.05.2024 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ЗРД-289/28.02.2024 г. на командира на Сухопътните войски е разкрита процедура по обявяване на 314 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, във военни формирования от състава на Сухопътните войски. Срок за подаване на документи – 05.04.2024 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ- 90/26.02.2024 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура по обявяване на 1 длъжност за офицер за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина, във военно формирование 22800 – София. Срок за подаване на документи – 26.03.2024 г. Информация за вакантната длъжност можете да видите ТУК

Със заповед РД – 83/06.02.2024 г. на командира на Военновъздушните сили е разкрита процедура по обявяване на 174 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина, във военни формирования от състава на Военновъздушните сили. Срок за подаване на документи – 22.03.2024 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Със заповед № ОХ-17/09.01.2024 г. на министъра на отбраната е разкрита процедура по обявяване на три длъжности за офицери за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина, във военно формирование 48960-София от състава на Командване за логистична поддръжка. Срок за подаване на документи – 29.03.2024 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Сайт на Министерство на отбраната - вакантни длъжности Обяви и конкурси