Езици

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Покана 18.06.2024г. - Доставка на тонер касети, оригинални и/или съвместими за ЦВО и ВО, може да видите ТУК

Приложение № 1 към покана за доставка на тонер касети, оригинални и/или съвместими за ЦВО и ВО"

Покана 18.06.2024г. - Принтери, МФУ за ЦВО и ВО може да видите ТУК

Покана 17.06.2024 г. - Извършване на техническа проверка и ремонт на системи за контрол на физически достъп - алармени системи против проникване и система за контрол на достъпа в Централно военно окръжие, може да видите ТУК

Покана 17.06.2024 г. - Абонаментен сервиз на изградени системи за сигурност в централно военно окръжие и военните окръжия, може да видите ТУК

Покана 30.05.2024 г. - Канцеларски материали и копирна хартия можете да видите ТУК

Покана 30.05.2024 г. - Почистващи и миещи препарати можете да видите ТУК

Регистър на обществените поръчки

Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

Декларация за конфликт на интереси по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

Вътрешни правила за управление цикъла на обществени поръчки в ЦВО.

Лице за контакт: Началникът на сектор "Правно осигуряване и обществени поръчки" в Централно военно окръжие - тел. 02 922 3805