Езици

ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Регистър на обществените поръчки

Декларация за конфиденциалност по чл. 102, ал. 1 от Закона за обществените поръчки

Декларация за конфликт на интереси по чл. 103, ал. 2 от Закона за обществените поръчки

 

Лице за контакт: Началникът на сектор "Правно осигуряване и обществени поръчки" в Централно военно окръжие - тел. 02 922 3875