Езици

Сътрудничество

Създаването на Централно военно окръжие беше амбициозна цел от зараждането на идеята за създаването му до самото и реализиране. Тази стратегическа цел беше постигната на 1 юли 2011 г.

Като новосформирана структура Централно военно окръжие е в процес на създаване на връзки и отношения с различни неправителствени организации и съюзи в сферата на националната сигурност, с представители на местната власт и регионалните структури на централната власт във всички областни и общински центрове.

Министерство на отбраната на Република България пряко си взаимодейства с две международни организации - Конфедерация на офицерите от резерва (CIOR) и Комитет на националните резервни сили ( NRFC). В CIOR България се представлява от Съюза на офицерите от запаса и резерва от 2004 г. , а в NRFC се включва същата година и национален представител на страната ни в нея е началникът на Централно военно окръжие, полковник Георги Петков.