Езици

Услуги

ЗА ИЗДАВАНЕ НА СПРАВКИ ОТ ДОКУМЕНТИ, СЪХРАНЯВАНИ В УЧРЕЖДЕНСКИЯ АРХИВ НА ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ, КАКТО И ЗА ВРЪЗКА С НАЧАЛНИКА НА АРХИВА - телефон: 0884658592