Езици

Декларации по ЗПКОНПИ на служителите от Централно военно окръжие и военните окръжия

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на служителите от Централно военно окръжие за 2021 г.

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на служителите от Военно окръжие I степен Варна за 2021 г.

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на служителите от Военно окръжие I степен Плевен за 2021 г.

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на служителите от Военно окръжие I степен Пловдив за 2021 г.

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на служителите от Военно окръжие I степен Русе за 2021 г.

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на служителите от Военно окръжие I степен София за 2021 г.

Публичен регистър на подадените декларации по чл. 35, ал. 1, т. 2 от ЗПКОНПИ на служителите от Военно окръжие I степен Стара Загора за 2021 г.