Езици

Резултати от проведения конкурс "Лица на Българската армия" - 2023, публикувано на 31.01.2023 г.