Мобилно приложение на Централно военно окръжие. Фиксиран

Предлагаме Ви да инсталирате нашето приложение на мобилните си телефони! МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

 

Паметна плоча 140 години военни окръжия в България, публикувано на 27.08.2020 г. Фиксиран

Откриване на паметната плоча в град Русе. За гледане на видеото кликнете ТУК

 

 

Вакантна длъжност във военно формирование 28870 - София, публикувано на 13.08.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-620/06.08.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 28870 – София от състава на Стационарната комуникационна и информационна система, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба). Срок за подаване на документите - 10.09.2020 г. За повече информация кликнете ТУК

 

Списък на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за служба в доброволния резерв съгласно заповед № ОХ-389/21.05.2020 г. на министъра на отбраната, публикувано на 04.08.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че съгласно заповед № ОХ-389/21.05.2020 г. на министъра на отбраната на Република България, до конкурс за приемане на служба в доброволния резерв са допуснати 40 (четиридесет) кандидати. Списък на допуснатите и недопуснати кандидати можете да видите ТУК

 

 

 

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс, през 2020 г., публикувана на 11.06.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-1035/15.11.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за Централно военно окръжие, Военноморските сили и Сухопътните войски, за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс. Срок за подаване на документи - 30.10.2020 г. Списък на длъжностите можете да видите ТУК

 

Конкурс за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина, публикувано на 03.06.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-389/21.05.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 171 (сто седемдесет и една) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина. Списък на вакантните длъжности можете да видите ТУК

Конкурс за длъжности в Съвместното командване на специалните операции, за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 08.05.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-337/30.04.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 27 (двадесет и седем) вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Списък на вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS