Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс, през 2020 г., публикувана на 11.06.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-1035/15.11.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за Централно военно окръжие, Военноморските сили и Сухопътните войски, за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс. Срок за подаване на документи - 30.10.2020 г. Списък на длъжностите можете да видите ТУК

 

Конкурс за вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина, публикувано на 03.06.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-389/21.05.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 171 (сто седемдесет и една) вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили, определени за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, завършили средни или висши училища в страната и в чужбина. Списък на вакантните длъжности можете да видите ТУК

Конкурс за длъжности в Съвместното командване на специалните операции, за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 08.05.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-337/30.04.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 27 (двадесет и седем) вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Списък на вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

"Синя" и "зелена" зони в град София - публикувано на 07.05.2020 г. Фиксиран

Паркирането в "синята" и "зелената" зони на град София, отново е платено.

Важно съобщение! - публикувано на 28.04.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие информира гражданите на Република България, че са извършени промени в Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България (ДВ, бр. 38 от 24 април 2020 г.), касаещи увеличаване възрастта за приемане на военна служба.

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS