Конкурс за вакантни длъжности в Националния военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, публикувано на 30.07.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-558/21.07.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 8 (осем) вакантни длъжности в Националния военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 18.09.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

 

Конкурс за вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, публикувано на 16.07.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-411/01.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 190 (сто и деветдесет) вакантни длъжности в Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 04.09.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

Конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на вакантни длъжности в Националната гвардейска част, публикувано на 09.07.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-491/29.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 65 (шестдесет и пет) вакантни длъжности в Националната гвардейска част, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите - 08.09.2020 г. Информация за вакантните длъжности може да видите ТУК

 

Конкурс за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната или в чужбина, на вакантна длъжност във военнo формирование 22980 – София, от състава на Съвместното командване на силите, публикувано на 30.06.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-470/19.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 1 (една) вакантна длъжност във военно формирование 22980-София от състава на Съвместното командване на силите, определена за военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите - 10.07.2020 г. Информация за вакантната длъжност можете да видите ТУК

Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс, през 2020 г., публикувана на 11.06.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-1035/15.11.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за Централно военно окръжие, Военноморските сили и Сухопътните войски, за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс. Срок за подаване на документи - 30.10.2020 г. Списък на длъжностите можете да видите ТУК

 

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS