Обявени вакантни длъжности за служба в доброволния резерв, с провеждане на конкурс - публикувано на 27.04.2021 г. Фиксиран

Със заповед № ОХ-308/15.04.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 156 вакантни  длъжности във военни формирования от Военноморските сили и от Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани,с провеждане на конкурс. Срок за подаване на документи - 09.07.2021 г. Списък на длъжностите можете да видитe ТУК  и ТУК

 

Обявени 40 вакантни длъжности за военнослужещи във военно формирование 28860-Горна Малина, публикувано на 27.04.2021 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-280/01.04.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 40 (четиридесет) вакантни длъжности за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военно формирование 28860-Горна Малина от състава на Съвместното командване на силите. Срок за подаване на документите - 02.07.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

Обявени 195 ( сто деветдесет и пет ) вакантни длъжности за военнослужещи във военни формирования на Сухопътни войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 17.03.2021 г Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-188/10.03.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 195 ( сто деветдесет и пет)вакантни длъжности за лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования на Сухопътни войски.Срок за подаване на документите - 23.04.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

Обявена една вакантна длъжност за старши матрос във ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров" за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) - публикувано на 16.03.2021 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед номер ОХ-194/10.03.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена една вакантна длъжност за старши матрос във ВВМУ" Никола Йонков Вапцаров", която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).
Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ. Срок за подаване на документите 05.04.2021 г. Информация за вакантната длъжност можете да видите ТУК

 

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS