Важно съобщение! Фиксиран

   Уважаеми граждани, във връзка с обявеното извънредно положение от Парламента на Република България, като предпазна мярка срещу разпространението на COVID-19, ограничаваме посещенията на гражданите в сградите на Централно военно окръжие и военните окръжия в страната!

Конкурс за вакантна длъжност в Съвместното командване на силите, за приемане на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина - публикувано на 21.02.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-128/07.02.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 1 (една) вакантна длъжност в Съвместното командване на силите, за приемане на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина. Списък за вакантнитната длъжност можете да видите ТУК

 

 

 

Конкурс за длъжности в Сухопътните войски, за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 04.02.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-86/28.01.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 165 (сто шестдесет и пет) вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Списък за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Конкурс за длъжности във Военноморските сили за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 29.01.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-63/17.01.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 100 (сто) вакантни длъжности във Военноморските сили, за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Списък за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

Конкурс за длъжности в Съвместното командване на специалните операции, за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 27.01.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-28/13.01.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 38 (тридесет и осем) вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Списък за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS