Обявени две вакантни длъжности за сержанти в СКСО за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба) - публикувано на 09.12.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-992/03.12.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 2 (две) вакантни длъжности за сержанти в Съвместното командване на специалните операции, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ. Срок за подаване на документите до 06.01.2021 г.

Обявени вакантни длъжности във ВВС за приемане на военна служба на лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба), публикувано на 08.12.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-945/18.11.2020 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 2 (две) вакантни длъжности във Военновъздушните сили, които следва да се заемат от лица, изпълнявали военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл. 141, ал. 6 от ЗОВСРБ. Срок за подаване на документите - 30.12.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите на сайта на Министерството на отбраната

 

 

Конкурс за вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 24.11.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-949/19.11.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 16 (шестнадесет) вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 20.01.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

Информация относно приема на курсанти във ВВМУ "Никола Вапцаров" - гр. Варна за учебната 2021/2022 г., публикувано на 20.11.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОС-354/30.10.2020 г. на началника на ВВМУ "Никола Вапцаров" са определени реда и условията за провеждане на конкурсни изпити за приемане на курсанти в редовна форма на обучение за учебната 2021/2022 г. Обявен е прием на курсанти по следните специализации: "Корабоводене за ВМС", "Военноморски комуникационни и радиотехнически системи", "Корабни машини и механизми за ВМС", "Кибероперации", "Мехатроника", "Военноморска логистика" и "Медицинско осигуряване на въоръжените сили".

Конкурс за вакантни длъжности във Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 19.11.2020 г Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-904/03.11.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 30 (тридесет) вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 08.01.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Вакантни длъжности във военни формирования от състава на Военновъздушните сили, публикувано на 15.09.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-705/02.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 216 (двеста и шестнадесет) вакантни длъжности във военни формирования от състава на Военновъздушните сили (ВВС), за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Приемането на документи ще започне след публикуване на обява за конкурса.

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS