Обявена една вакантна длъжност за офицер във военно формирование 26260-Сливен, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) - публикувано на 18.02.2021 г. - Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед номер ОХ-121/15.02.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена една вакантна длъжност за офицер във военно формирование 26260-Сливен, която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба). Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ.Срок за подаване на документите 17.03.2021 г. ТУК

 

Обявена една вакантна длъжност за офицер във ВВМУ "Никола Йонков Вапцаров" за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба) - публикувано на 16.02.2021 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед номер ОХ-95/09.02.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена една вакантна длъжност за офицер във ВВМУ" Никола Йонков Вапцаров", която следва да се заеме от лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба).Кандидатите е необходимо да отговарят на изискванията на чл.141, ал.6 от ЗОВСРБ.Срок за подаване на документите 16.03.2021 г. ТУК

Конкурс за вакантни длъжности в НВУ "Васил Левски" за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 05.02.2021 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-72/28.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 5 (пет) вакантни длъжности в Национален военен университет „Васил Левски” - гр. Велико Търново на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 01.04.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

Конкурс за вакантни длъжности във Военномедицинска академия за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 29.01.2021 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-48/21.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности във Военномедицинска академия на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.Срок за подаване на документите - 26.02.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Конкурс за вакантна длъжност за военен оркестрант в Националната гвардейска част за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина - публикувано на 27.01.2021 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-22/13.01.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 1 (една) вакантна длъжност в Гвардейския представителен духов оркестър на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 11.02.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите:  ТУК

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS