Езици

Области / Общини

Централното военно окръжие със своите териториални структури, съвместно с областните управи и общините, организират провеждането на преглед на готовността за използване на техника – запас с мобилизационно назначение.

Прегледът включва дейности за установяване на съответствието на наличността на техниката с мобилизационно назначение, водеща се на военен отчет и тази при собствениците на техника, както и готовността на собственика за изпращане на техниката.

Обект на прегледа са и наличието на необходимите принадлежности и оборудване, реда за оповестяване на собствениците и водачите на техника придобили статут на запасни, и мобилизационната натовареност, включваща възможност за подмяна при необходимост със свободна от мобилизационно назначение  техника.


     В изпълнение на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за резерва на въоръжените сили на Република България,  Закона за местното самоуправление и местната администрация, Наредбата за военен отчет на български граждани и техника за мирно и военно време и във връзка с подготовката, организирането и провеждането на прегледа на готовността за използване на техниката-запас с мобилизационно назначение предоставяме на Вашето внимание следните заповеди:

Заповед № РД - 09 - 1596 от 20.08.2014 г. на кмета на Столична община, госпожа Йорданка Фандъкова