Обявена е вакантна длъжност във военно формирование 44 510-София от състава на Военновъздушните сили, за приемане на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина – публикувано на 09.12.2021г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-1030/15.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура по обявяване на вакантна длъжност във военно формирование 44510-София за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната и чужбина. Срок за подаване на документите - 21.01.2022 г. Информация за вакантната длъжност можете да видите: ТУК

 

Обявени са 1564 (хиляда петстотин шестдесет и четири)длъжности за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс - публикувано на 01.12.2021 г. Фиксиран

Със заповед № ОХ-1070/25.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 1564 (хиляда петстотин шестдесет и четири)длъжности за Сухопътни войски, Военноморските сили и Централно военно окръжие за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс. Срок за подаване на документи - 28.10.2022 г. Списък на длъжностите можете да видитe: ТУК

Обявени са 2 (две) вакантни длъжности за войници във военно формирование 22970 - София, подчинено на Командване за логистична поддръжка, за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 08.11.2021г Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-992/01.11.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 2 (две) вакантни длъжности за войници във военно формирование 22970 - София, подчинено на Командване за логистична поддръжка. Срок за подаване на документите - 12.11.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS