Обявени са 20 /двадесет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции – публикувано на 16.06.2022г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № 3РД - 530/14.06.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции е разкрита процедура по обявяване на 20 /двадесет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, в Съвместното командване на специалните операции.Срок за подаване на документите - 08.07.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Обявени са 150 (сто и петдесет) длъжности за приемане на срочна служба в доброволния резерв на български граждани – публикувано на 14.06.2022 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-571/14.06.2022г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за приемане на български граждани за срочна служба в доброволния резерв. Срок за подаване на документите - 06.07.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК  

Обявени са 25 (двадесет и пет) вакантни длъжности за войнишки длъжности във военни формирования от състава на СКС за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища – публикувано на 06.06.2022г Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № 3РД - 409/03.06.2022 г. на командира на Съвместното командване на силите е разкрита процедура за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина на 25 (двадесет и пет) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите. Срок за подаване на документите - 08.07.2022 г. Информация за вакантните длъжности може да видите ТУК

 

Обявени са 2 (две) вакантни длъжности за войници във формированиe от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. – публикувано на 03.06.2022г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-713/27.05.2022 г., са обявени 2 (две) вакантни длъжности за войници във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 30.06.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

Обявени са 127 вакантни длъжности във военни формирования от Военноморските сили и Централно военно окръжие, за приемане на служба в доброволния резерв - публикувано на 05.05.2022 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-360/12.04.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 127 вакантни длъжности в доброволния резерв на военни формирования от Военноморските сили и Централно военно окръжие, които ще се заемат след провеждане на конкурс на български граждани, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 29.07.2022 г. Информация за вакантните длъжности може да видите ТУК

Обявени са 13 вакантни длъжности за войници във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 04.05.2022 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-547/08.04.2022 г., са обявени 13 (тринадесет) вакантни длъжности за войници във формирования от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 17.06.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS