Със заповед на министъра на отбраната на Република България, считано от 03.04.2023 г., полковник Павлин Георгиев Велков е назначен на длъжност „Началник на Централно военно окръжие“. Фиксиран

Считано от 03.04.2023 г., със заповед на министъра на отбраната № КВ-161/23.03.2023 г., полковник Павлин Георгиев Велков беше освободен от заеманата длъжност „Началник на Военно окръжие I степен – София“ и назначен на длъжност „Началник на Централно военно окръжие“. Подписването на Акта за сдаването и приемането на длъжността се извърши пред комисия, назначена с министерска заповед № Р-96/29.03.2023 г., с председател г-жа Теодора Генчовска – заместник-министър на отбраната и членове, в състав:

Командирски сбор на началника на Централно военно окръжие – публикувано на 10.03.2023 г. Фиксиран

От 06.03.2023 г. до 08.03.2023 г., в Националният военен учебен комплекс „Чаралица“ се проведе командирски сбор на началника на Централно военно окръжие на тема: „Предизвикателствата на текущата среда за сигурност и процесите в НАТО към готовността и развитието на способности на въоръжените сили”.

В мероприятието взеха участие началниците на отделения/сектори от Централно военно окръжие и началници на военни окръжия I и II степен.

Гости на командирския сбор бяха:

Прием във висшите военни училища през учебната 2023/2024 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-69/25.01.2023 г. на министъра на отбраната на Република България се обявява заявения брой места за приемане на курсанти и военнослужещи във Висшите военни училища през учебната 2023/2024 г. Заповедта може да видите ТУК

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS