Обявени са 2 (две) войнишки длъжности в НВУ „Васил Левски“ – гр. Велико Търново, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 23.03.2022 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № РД-02-388/21.03.2022 г. на началника на Националния военен университет, са обявени 2 (две) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 29.04.2022 г. Информация за вакантните длъжности може да видитe ТУК

Обявени са 20 (двадесет) длъжности за оркестранти в духовите оркестри на СВ, ВМС, НГЧ и СКСО, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 15.03.2022 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-175/18.02.2022 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за допускане до участие и провеждане на конкурс с кандидати за приемане на оркестранти в Представителния и военните духови оркестри на Сухопътни войски, Представителния духов оркестър на Военноморските сили, Гвардейския представителен духов оркестър и Военния духов оркестър на Съвместното командване на специалните операции, чрез приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина.

Обявени са 168 (сто и шестдесет и осем) вакантни длъжности за войници във ВВС за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 04.03.2022 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед на командира на Военновъздушните сили № РД-142/24.02.2022 г., са обявени 168 (сто и шестдесет и осем) вакантни длъжности за войници във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 29.04.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Обявени са 50 (петдесет) вакантни длъжности в НГЧ,за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина - публикувано на 01.03.2022 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № РД-118/24.02.2022 г. на командира на Националната гвардейска част е разкрита процедура за обявяване на 50 (петдесет) вакантни длъжности за войници в Националната гвардейска част, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина.Срок за подаване на документите - 21.04.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видитe ТУК

 

 

 

 

Обявени са 177(сто седемдесет и седем) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от ВМС, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 25.02.2022 г. Фиксиран

Със заповед на командира на Военноморските сили № РД-01-58/21.02.2022 г. са обявени 177 (сто седемдесет и седем) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от Военноморските сили. Срок за подаване на документи до 31.03.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видитe ТУК    

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS