Обявени са 108 матроски (войнишки) длъжности във военни формирования от Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина – публикувано на 09.08.2022 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед на командира на Военноморските сили № РД-01-317/20.07.2022 г. е разкрита процедура за обявяване на 108 (сто и осем) вакантни длъжности за матроси (войници) във военни формирования от състава на Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите - 07.09.2022 г. Информация за вакантните длъжности може да видите ТУК

Обявени са 13 войнишки длъжности във военните формирования на пряко подчинение на командира на Командване КИПКО за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина – публикувано на 04.08.2022г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № РД-01-329/01.08.22 г. на командира на Командване за комуникационно-информационна поддръжка и киберотбрана е разкрита процедура за обявяване на 13 (тринадесет) войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите - 16.09.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

Обявена e 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина – публикувана на 28.07.2022г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-880/15.07.2022 г., e обявена 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите - 30.09.2022 г. Информация за вакантната длъжност можете да видите ТУК

Обявени са 31 (тридесет и една) вакантни длъжности за войници във формирование от състава на КЛП за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина – публикувано на 28.07.2022г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед на командира на Командване за логистична поддръжка № РД-876/14.07.2022 г., са обявени 31 (тридесет и една) вакантни длъжности за войници във формирование от състава на Командване за логистична поддръжка за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 26.08.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

Обявени са 265 войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от състава на Сухопътните войски – публикувано на 07.07.2022 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № 3РД - 847/04.07.2022 г. на командира на Сухопътните войски е разкрита процедура по обявяване на 265 /двеста шесдесет и пет/ войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански, средни или висши училища в страната и в чужбина, във военни формирования от състава на Сухопътните войски. Срок за подаване на документите - 26.08.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете можете да видите ТУК

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS