Обявени са 66(шестдесет и шест) длъжности за войници във военни формирования от състава на СКСО за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина - публикувано на 23.02.2022г. Фиксиран

Със заповед № ЗРД-198/18.02.2022 г. на командира на Съвместното командване на специалните операции са обявени 66 (шестдесет и шест) длъжности за войници за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина във военни формирования от състава на Съвместното командване на специалните операции. Срок за подаване на документи за длъжности в гарнизон Пловдив - 18.03.2022 г. Срок за подаване на документи за длъжности в гарнизон София - 28.03.2022 г.

Обявени са 30 (тридесет) длъжности за войници във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина - публикувано на 22.02.2022 Фиксиран

Със заповед № ЗРД-179/17.02.2022 г. на командира на Съвместното командване на силите са обявени 30 (тридесет) длъжности за войници за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища, в страната или в чужбина във военни формирования от състава на Съвместното командване на силите. Срок за подаване на документи - 25.03.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видитe ТУК

 

 

 

Обявени са 32 (тридесет и две) вакантни длъжности за лекари, медицински сестри и лаборанти във Военномедицинска академия и нейните филиали в страната - публикувано на 17.02.2022 г. Фиксиран

Със заповед № З-РД-143/15.02.2022 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 32 (тридесет и две) вакантни длъжности за лекари, медицински сестри и лаборанти във Военномедицинска академия и нейните филиали в страната, които следва да се заемат след провеждане на конкурс за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина.Срок за подаване на документи - 31.03.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видитe ТУК

 

 

Обявени са 200 (двеста) длъжности във военни формирования от състава на Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 15.02.2022 г. Фиксиран

Със заповед № З-РД-160/10.02.2022 г. и обява № 3СВ-1004/15.02.2022 г. на командира на Сухопътните войски са обявени 200 (двеста)войнишки длъжности за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина във военни формирования от състава на Сухопътните войски. Срок за подаване на документи - 22.03.2022 г. Информация за вакантните длъжности можете да видитe ТУК

 

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS