Конкурс за вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 24.11.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-949/19.11.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 16 (шестнадесет) вакантни длъжности в Съвместното командване на специалните операции за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 20.01.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

Информация относно приема на курсанти във ВВМУ "Никола Вапцаров" - гр. Варна за учебната 2021/2022 г., публикувано на 20.11.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОС-354/30.10.2020 г. на началника на ВВМУ "Никола Вапцаров" са определени реда и условията за провеждане на конкурсни изпити за приемане на курсанти в редовна форма на обучение за учебната 2021/2022 г. Обявен е прием на курсанти по следните специализации: "Корабоводене за ВМС", "Военноморски комуникационни и радиотехнически системи", "Корабни машини и механизми за ВМС", "Кибероперации", "Мехатроника", "Военноморска логистика" и "Медицинско осигуряване на въоръжените сили".

Конкурс за вакантни длъжности във Военноморските сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 19.11.2020 г Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-904/03.11.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 30 (тридесет) вакантни длъжности във Военноморските сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 08.01.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Конкурс за вакантна длъжност в Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина - публикувано на 30.10.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-874/21.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 1 (една) вакантна длъжност в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина.Срок за подаване на документите - 12.11.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК   

Конкурс за вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина - публикувано на 28.10.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-870/21.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 18 (осемнадесет) вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите - 27.11.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS