Конкурс за вакантни длъжности в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, публикувано на 25.08.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-669/19.08.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 167 (сто шестдесет и седем) вакантни длъжности в Съвместното командване на силите, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 16.10.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

Конкурс за вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина, публикувано на 18.08.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-632/11.08.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 2 (две) вакантни длъжности в Стационарната комуникационна и информационна система, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите - 02.10.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

 

 

Вакантна длъжност във военно формирование 28870 - София, публикувано на 13.08.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-620/06.08.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 1 (една) вакантна длъжност за офицер във военно формирование 28870 – София от състава на Стационарната комуникационна и информационна система, за приемане на военна служба на лице, изпълнявало военна служба (кадрова военна служба). Срок за подаване на документите - 10.09.2020 г. За повече информация кликнете ТУК

 

Списък на допуснатите и недопуснати до конкурс кандидати за служба в доброволния резерв съгласно заповед № ОХ-389/21.05.2020 г. на министъра на отбраната, публикувано на 04.08.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че съгласно заповед № ОХ-389/21.05.2020 г. на министъра на отбраната на Република България, до конкурс за приемане на служба в доброволния резерв са допуснати 40 (четиридесет) кандидати. Списък на допуснатите и недопуснати кандидати можете да видите ТУК

 

 

 

Конкурс за вакантни длъжности в Националния военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, публикувано на 30.07.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-558/21.07.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 8 (осем) вакантни длъжности в Националния военен университет „Васил Левски” – гр. Велико Търново, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 18.09.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

 

Конкурс за вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, публикувано на 16.07.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-411/01.06.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 190 (сто и деветдесет) вакантни длъжности в Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 04.09.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS