Обявени са 42(четиридесет и две) вакантни длъжности за войници в Командване за логистична поддръжка, за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина – публикувано на 04.11.2021г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-949/21.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42(четиридесет и две) вакантни длъжности за войници в Командване за логистична поддръжка, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 10.12.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

Обявена е вакантна длъжност "Психолог" във военно формирование 54300 - София, за приемане на лица, завършили граждански висши училища в страната и в чужбина – публикувано на 28.10.2021г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-897/06.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България е обявена вакантна длъжност за "Психолог" във военно формирование 54300 - София, която следва да се заеме от лице, завършило гражданско висше училище в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 12.11.2021 г. Информация за вакантната длъжност можете да видите ТУК

 

 

Обявени са 42(четиридесет и две) вакантни длъжности за войници в Съвместното командване на силите, за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина – публикувано на 27.10.2021г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-951/21.10.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 42(четиридесет и две) вакантни длъжности за войници в Съвместното командване на силите, които следва да се заемат от лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 26.11.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

Обявени са 150 (сто и петдесет) вакантни длъжности за срочна служба в доброволния резерв в Националния военен университет „В.Левски” – град В. Търново - публикувано на 28.09.2021 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-857/27.09.2021 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени 150 (сто и петдесет) вакантни длъжности за срочна служба в доброволния резерв в Националния военен университет „В.Левски” – град В. Търново. Срок за подаване на документите - 22.10.2021 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК.

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS