Обява за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс, през 2020 г., публикувана на 27.11.2019 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-1035/15.11.2019 г. на министъра на отбраната на Република България са обявени вакантни длъжности за Централно военно окръжие, Военноморските сили и Сухопътните войски за приемане на служба в доброволния резерв на български граждани, освободени от военна служба, без провеждане на конкурс. Списък на длъжностите можете да видите ТУК

 

 

 

 

 

Конкурс за длъжности във Военно-географска служба, за приемане на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина, публикувано на 18.11.2019 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-997/05.11.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 3 (три) вакантни длъжности за офицери във Военно-географска служба, за приемане на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина. Списък на вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

 

 

Конкурс за длъжност в Централно военно окръжие за приемане на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина, публикувано на 14.11.2019 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-999/05.11.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 1 (една) вакантна длъжност за офицер в Централно военно окръжие за приемане на лице, завършило гражданско висше училище в страната или в чужбина. Информация за вакантната длъжност можете да видите ТУК

 

 

 

Конкурс за длъжности във Военно-географска служба за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина, публикувано на 13.11.2019 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-960/23.10.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 3 (три) вакантни длъжности за войници във Военно-географска служба за приемане на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Списък за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

 

Конкурс за длъжности в Националната гвардейска част, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 05.11.2019 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-938/16.10.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 3 (три) вакантни длъжности за сержанти в Националната гвардейска част, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Списък за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

Конкурс за длъжности в Съвместното командване на силите, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 30.10.2019 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-953/21.10.2019 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 117 (сто и седемнадесет) вакантни длъжности за войници в Съвместното командване на силите, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Списък за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS