Конкурс за вакантни длъжности във Военно-географската служба, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина - публикувано на 13.10.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-814/06.10.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 2 (две) вакантни длъжности във Военно-географската служба за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите - 13.11.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

 

Конкурс за вакантни длъжности в Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 09.10.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-789/30.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 160 (сто и шестдесет) вакантни длъжности в Сухопътните войски за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 03.11.2020 г. Информация за вакантните длъжности може да видите  ТУК

 

Конкурс за вакантна длъжност в Съвместното командване на силите, за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина - публикувано на 07.10.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-780/29.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 1 (една) вакантна длъжност в Съвместното командване на силите за приемане на военна служба на лице, завършило гражданско средно или висше училище в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 23.10.2020 г. Информация за вакантната длъжност може да видите  ТУК

Конкурс за вакантни длъжности във Военновъздушните сили, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина - публикувано на 17.09.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-705/02.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 216 (двеста и шестнадесет) вакантни длъжности във Военновъздушните сили за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Срок за подаване на документите - 30.10.2020 г. Информация за вакантните длъжности можете да видите ТУК

Конкурс за вакантни длъжности за офицери в Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина, публикувано на 17.09.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-718/03.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 2 (две) вакантни длъжности за офицери в Сухопътните войски, за приемане на военна служба на лица, завършили граждански висши училища в страната или в чужбина. Срок за подаване на документите - 16.10.2020 г.

Вакантни длъжности във военни формирования от състава на Военновъздушните сили, публикувано на 15.09.2020 г. Фиксиран

Централно военно окръжие Ви информира, че със заповед № ОХ-705/02.09.2020 г. на министъра на отбраната на Република България е разкрита процедура за обявяване на 216 (двеста и шестнадесет) вакантни длъжности във военни формирования от състава на Военновъздушните сили (ВВС), за приемане на военна служба на лица, завършили граждански средни или висши училища в страната и в чужбина. Приемането на документи ще започне след публикуване на обява за конкурса.

Страници

Subscribe to ЦЕНТРАЛНО ВОЕННО ОКРЪЖИЕ  RSS