Езици

Полза от проекта

     

       Изпълнението на проекта е в полза на гражданите, включително Структурите на гражданското общество (СГО), бизнес потребителите и администрациите на областно и местно ниво, които са пряко заинтересовани от дейността на Министерство на отбраната и на Централно военно окръжие (ЦВО).